Bestyrelse

Formand: Alf Jensen, Randers - formand@xjmc.dk
Kasserer: Else Skov, Søborg - kasserer@xjmc.dk
Bestyrelse: Ib Ahle Kristensen, Fredericia og Mads Stage, Klampenborg

1. suppleant til bestyrelsen: Gunnar Kanstrup, Løsning
2. suppleant til bestyrelsen: Jørgen Skov, Søborg

Revisor: Iben Hauschultz, Tinglev
Revisorsuppleant: Carl Madsen, Silkeborg


Forrige side: Yamaha XJ Club Danmark
Næste side: Fotoarkiv